Ogólnokrajowy zasięg Carleo

W odpowiedzi na potrzeby klientów, firma Carleo postanawia rozszerzyć swoją działalność na teren całego kraju.
Otwieramy pięć nowych oddziałów w strategicznych miejscach Polski,
umożliwiając tym samym dostęp do naszych usług klientom spoza województwa Śląskiego.