Menu:

Polityka prywatności

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (szerzej znane jako RODO). Respektując przepisy prawa i mając na względzie szczególną dbałość o Państwa prawo do prywatności, pragniemy poinformować o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest firma EITECH Paweł Machulec z siedziba w 40-645 Katowice ul. Radockiego 218/10. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres EITECH Paweł Machulec 40-611 Katowice ul. Fabryczna 15 lub email: marketing@eitech.pl
  2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania danych do wykonania mailingu, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  3. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę dane będą przetwarzane również w celach marketingowych, tj przesyłania informacji o nowościach i promocjach drogą e-mailową, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
  5. Zbieramy tylko niezbędne dane do realizacji określonych celów.
  6. Celem przetwarzania Państwa danych jest  marketing naszych  usług, uzasadniony interes administratora.
  7. Państwa dane będą udostępnione tylko tym podmiotom, które są niezbędne w realizacji naszych celów czyli: firma kurierska, usługi płatnicze, poczta polska, ubezpieczalnie, przewoźnicy, organy ścigania, firmy leasingowe, banki, dealerzy, windykacja. Państwa dane nigdy nie zostaną udostępnione innym podmiotom handlowym. 
  8. Jako Administrator dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zapewnić wszelkie środki technicznej, fizycznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Jeśli mają Państwo pytania lub jeśli chcą Państwo zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres
e-mail: marketing@eitech.pl.